Polska jest ważnym krajem rolniczym w Europie i na Świecie. Nasz kraj odgrywa istotną rolę w uprawie warzyw, owoców i zbóż oraz niektórych roślin przemysłowych i pastewnych. Istotną rolę w Polsce odgrywa także chów zwierząt – główną rolę odgrywa dróg, trzoda chlewna i drób.