Usługi są obecnie najważniejszym sektorem polskiej gospodarki – odpowiadają za ponad 58% zatrudnionych i generują największą część PKB. Niektóre z nich – takie jak transport i łączność, odgrywają szczególnie istotną rolę w rozwoju gospodarczym kraju. Te usługi należą do najdynamiczniej rozwijających się w Polsce.