Skip to main content

Geozagrożenia geologiczne

Litosfera – warstwa skalna Ziemi, potrafi generować wielkie niebezpieczeństwo dla człowieka. Faktycznie jednak wynika ono z procesów zachodzących w płaszczu Ziemskim, które oddziałując na płyty tektoniczne, prowadzą do kilku groźnych zjawisk – trzęsień ziemi, wulkanizmu, tsunami czy powstawania lejów krasowych.

Skutki budowy geologicznej Azji

Azja to kontynent pełen geologicznych zagrożeń. Większość Azji leży na Euroazjatyckiej płycie tektonicznej, ale sąsiaduje ona z kilkoma innymi.  Południowe i wschodnie granice kontynentu położone są na granicach płyt tektonicznych, co rodzi bardzo poważne konsekwencje. Znacząca część kontynentu pozostaje jednak także w strefie asejsmicznej.