Finanse to kolejna ważna sfera sektora usługowego. Obejmuje ważne dla globalnej gospodarki branże, takie jak bankowość, giełdy czy ubezpieczenia. W obrębie usług finansowych tworzą się lokalne i globalne centra finansowe świata. Rola tych usług jest ważna, ze względu na olbrzymie pieniądze ulokowane w tym sektorze.