Skip to main content

Położenie i warunki naturalne Azji

Azja położona jest w przeważającej większości na północnej i wschodniej półkuli, ale ze względu na swoje olbrzymie rozmiary, jako największego kontynentu na Ziemi, skrajnymi wyspami sięga wszystkich półkul. Azje oblewają wody 4 oceanów. To największy na świecie kontynent, będący jednocześnie niezwykle ciekawym elementem przestrzeni geograficznej.