Środowisko geograficzne w Polsce jest bardzo złożone. Występują w nimi liczne relacje, łączące elementy środowiska przyrodniczego ze środowiskiem antropogenicznym (kulturowym). W tym dziale – czwartym realizowanym w klasie 7 szkoły podstawowej, opisano przykłady takich relacji, odnoszące się do ważnych dziedzin życia człowieka i świata przyrody.