Skip to main content

Polska nad Morzem Bałtyckim

Polska jest nierozerwalnie złączona z Morzem Bałtyckim. Stanowi ono nie tylko „okno na świat” w morskim handlu naszego kraju, ale też ważny element środowiska przyrodniczego i całego sektora gospodarki morskiej (transportu, handlu, przemysłu i turystyki). Bałtyk to także piękne środowisko, nie tylko Polski, ale też innych państw nadbałtyckich.

Środowisko Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie to wewnątrzkontynentalny, płytki i mało słony zbiornik, stanowiący część Oceanu Atlantyckiego. Ze względu na swoje położenie, to jedno z najmłodszych mórz świata odgrywa olbrzymią rolę dla wielu europejskich państw, w tym oczywiście Polski. Niestety Bałtyk jest morzem silnie zanieczyszczonym.