Unia Europejska jest największą platformą współczesnej integracji społeczno-gospodarczej na Świecie. Jej utworzenie pozwoliło na rozwiązanie wielu problemów i zakończenie konfliktów, których historia liczyła setki lat. Nie jest to jednak organizacja idealna, zmaga się ona wciąż z nowy problemami i wyzwaniami.