Podstawową umiejętnością praktyczną z działu „Wnętrze Ziemi” jest zdolność do prawidłowej analizy przekroju geologicznego, czyli układu warstw skalnych, rozumienie wynikających z tego prawidłowości i prawidłowe odpowiadanie na przedstawione pytania.