Rolnictwo ekologiczne stało się w ostatnich latach dość popularnym systemem gospodarowania w naszym kraju i jednym z dwóch głównych kierunków przemian strukturalnych w rolnictwie w zakresie organizacji produkcji. Wokół żywności ekologicznej rozwinęła się silna machina nadzoru i certyfikacji.