Choć przyjmuje się, że geografia odpowiada przede wszystkim na pytanie gdzie występuje dane zjawisko, możemy także stosować zróżnicowane metody badań, które odpowiedzą także na inne pytania.