Skip to main content

Turystyka a środowisko

Turystyka należy do najdynamiczniej rozwijających się usług, w związku z czym także jej presja na środowisko naturalne stale wzrasta. Nie pohamowana potrzeba człowieka w zwiedzaniu, oglądaniu i doświadczaniu nie jest obojętna dla natury. Istnieje jednak możliwość pogodzenia potrzeb człowieka i środowiska w ramach rozwoju tzw. turystyki zrównoważonej

Człowiek a środowisko

Człowiek a środowisko to siódmy (ostatni) dział drugiej klasy liceum 4-letniego. Zawiera informacje o relacjach człowiek-środowisko i o konfliktach, które z nich wynikają. Obejmuje kwestie związane z atmosferą, hydrosferą, rolnictwem, górnictwem, transportem, turystyką, kwestiami krajobrazu kulturowego. Opisuje też procesy rewitalizacji.