Skip to main content

Zróżnicowanie ludności Polski na tle Europy

Na tle wielu państw świata Polska jest krajem względnie jednolitym. Podczas gdy w Europie naturalne są społeczeństwa pełne różnorodności – migrantów, różnych mniejszości etnicznych językowych i wielu wyznań religijnych, Polska jawi się jako kraj-monolit, zbudowany niemal wyłącznie przez Polaków – Katolików. Prawda jest jednak bardziej złożona – tak jak różnorodność polskiej kultury.

Społeczeństwo Polski na tle Europy

Polska to kraj zamieszkany przez ponad 38 milionów mieszkańców – jedno z większych pod tym względem państw europejskich. Społeczeństwo naszego kraju stanowi drugi dział realizowany w klasie 7 szkoły podstawowej. Obejmuje tematy związane ze zróżnicowaniem ludności Polski: jej rozmieszczeniem, demografią, zróżnicowaniem narodowościowym, etnicznym i religijnym, sytuację rynku pracy i problemu bezrobocia oraz urbanizację.