Polska to kraj zamieszkany przez ponad 38 milionów mieszkańców – jedno z większych pod tym względem państw europejskich. Społeczeństwo naszego kraju stanowi drugi dział realizowany w klasie 7 szkoły podstawowej. Obejmuje tematy związane ze zróżnicowaniem ludności Polski: jej rozmieszczeniem, demografią, zróżnicowaniem narodowościowym, etnicznym i religijnym, sytuację rynku pracy i problemu bezrobocia oraz urbanizację.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Społeczeństwo Polski na tle Europy

I Ludność Polski i Europy po roku 1945

Co znajdę w tym temacie?
 • Dynamika ludności Polski w historii
 • Ludność Polski i Europy w latach 1945 – 2018
 • Przyrost naturalny w Polsce i w Europie
 • Czynniki wpływające na zachowania przyrost naturalny w Polsce

II Rozmieszczenie ludności Polski

Co znajdę w tym temacie?
 • Gęstość zaludnienia w Polsce
 • Czynniki rozmieszczenia ludności Polski
 • Rozmieszczenie ludności Polski w miastach i wsiach

III Struktura demograficzna ludności Polski

Co znajdę w tym temacie?
 • Struktura płci i wieku ludności Polski
 • Długość życia kobiet i mężczyzn w Polsce
 • Dzietność kobiet w Polsce

IV Migracje zagraniczne w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Migracje wewnętrzne i zagraniczne w Polsce
 • Historia i rozmiar migracji zagranicznych w Polsce
 • Przyczyny współczesnych migracji zagranicznych w Polsce
 • Skutki migracji zagranicznych w Polsce
 • Migracje a przyrost rzeczywisty ludności Polski i Europy
 • Polska jako kraj imigracyjny

V Zróżnicowanie ludności Polski na tle Europy

Co znajdę w tym temacie?
 • Zróżnicowanie narodowościowe i etniczne ludności Polski na tle Europy
 • Zróżnicowanie religijne ludności Polski na tle Europy
 • Grupy etnograficzne w Polsce

VI Rynek pracy w Polsce i w Europie

Co znajdę w tym temacie?
 • Sektory gospodarki narodowej i ich znaczenie
 • Struktura zatrudnienia w Polsce i w Europie
 • Bezrobocie w Polsce i w Europie
 • Przyczyny i skutki bezrobocia

VII Urbanizacja w Polsce i w Europie

Co znajdę w tym temacie?
 • Pojęcie urbanizacji i miasta
 • Urbanizacja w Polsce i w Europie
 • Wielkość i rozmieszczenie miast w Polsce
 • Przyczyny rozwoju największych miast w Polsce

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

W opracowaniu.