Zadania i rozwiązania z egzaminu gimnazjalnego z geografii z 2018 roku. Schematy myślowe prowadzące do skutecznego rozwiązania zadań. Szczegółowe sposoby wykonywania poleceń.

Egzamin gimnazjalny 2018


W 2018 roku pojawiły się zadania:

  • dwa zadania z czytania mapy poziomicowej
  • jedno z geografii astronomicznej
  • jedno z klimatu Polski
  • jedno z analizowania tabeli i geografii matematycznej (ludność)
  • jedno z podziału politycznego Europy
  • jedno z cech środowiska przyrodniczego Japonii

Zadania i rozwiązania:

19.1:

Pierwszy to krok to sprawdzenie, co ile wykonano cięcie poziomicowe. Odległości miedzy liniami są co 50 metrów. Wiedząc to możemy policzyć, że punkt I leży na wysokości 350 m.n.p.m., II – 200 m.n.p.m., III – 550 m.n.p.m., IV – 450 m.n.p.m. Największą wysokość pokona turysta wchodzący z 200 na 657 m.n.p.m., czyli z punktu II.

Poprawna odpowiedź to B.

19.2:

Przełęcz to zagłębienie między dwiema rosnącymi wysokościami. Na trasie z punktu I na szczyt odległość rośnie cały czas, podobnie z II i IV. Jedynie z IV najpierw spada, a potem ponownie rośnie. Oznacza to przełęcz (a poziomice są do siebie odwrócone zewnętrznie).

Poprawna odpowiedź to C.

Jak sprawdzić czy dzień będzie trwał całą dobę? Sprawdzić czy punkt znajdzie się w czarnym polu po obrocie Ziemi o 180°. Wykonałem to zaznaczając nowe położenie punktów 1, 2, 3, 4 czerwonymi kropkami. Jak widać tylko wychylony punkt 4 nadal pozostaje w jasnej, oświetlonej sferze. Dzieję się tak, ponieważ 22 grudnia na kole podbiegunowym południowym trwa dzień polarny (nie ma nocy) – dzień trwa 24 godziny.

Poprawna odpowiedź to D.

Cechami wymienionych mas powietrza jest:

  • powietrze polarno-morskie – latem ochłodzenie, zimą ocieplenie, zachmurzenie deszcz. 65% powietrza nad Polską.
  • powietrze polarno-kontynentalne – latem upał i bezchmurne niebo, zimą mróz i bezchmurne niebo. 30% powietrza nad Polską
  • powietrze zwrotnikowo-morskie – latem upadł z gradobiciem. 1% powietrza nad Polską
  • powietrze zwrotnikowo-kontynentalne – afrykańskie upały, susza. 1% powietrza nad Polską.

Przytoczony opis pasuje tylko do powietrza polarno-morskiego. Wiedząc, że stanowi ono aż 65% mas powietrza nad Polską, można także próbować strzelać w tą odpowiedź.

Poprawna odpowiedź to A.

Przyrost naturalny to urodzenia minus zgony. W 2013 roku PN w Polsce: 9,6 – 10,1 = – 0,5, na Litwie 10,1-14,0 = -3,9, na Słowacji 10,1 – 9,6 = 0,5. Dodatni jest tylko na Słowacji, a w Polsce i na Litwie jest ujemny.

Pierwsze zdanie jest fałszywe.

Saldo migracji to imigracja minus emigracja. Na Słowacji saldo to równało się 5149 – 2770 = 2379 osób (dodatnie), a więc przyczyniało się do wzrostu ludności kraju.

Drugie zdanie jest prawdziwe.

Kraj oznaczony numerem 1 – Dania, numer 2 – Holandia, numer 3 – Wielka Brytania.

Poprawna odpowiedź to B.


Przeanalizujmy każde zdanie po kolei:

Położenie na granicy płyt litosfery powoduje trzęsienia ziemi i wulkanizm. To zdecydowanie niekorzystne zjawiska. Zdanie 1 jest OK.

Gęsta sieć rzeczna jest korzystna, ponieważ zapewnia dostęp wody i umożliwia żeglugę śródlądową. Drugie zdanie odpada.

Przewaga obszarów górskich jest niekorzystna, bo utrudnia rozwój rolnictwa i osadnictwa. Zdanie 3 jest OK.

Dostęp do morza jest korzystny, bo umożliwia handel i połowy ryb. Zdanie 4 nie pasuje.

Klimat monsunowy zapewnia opady niezbędne do uprawy ryżu. To zdecydowanie korzystne. Zdanie 5 nie może pasować.

Niewielkie zasoby surowców utrudniają rozwój przemysłu. To zdanie jest OK.

Poprawna odpowiedź to C.