Morze Martwe usytuowane jest w Azji, w tektonicznym Rowie Jordanu, na pograniczu Izraela i Jordanii. Akwen w rzeczywistości nie jest morzem, ale słonym jeziorem bezodpływowym. Jedynym istotnym dopływem jest rzeka Jordan. Morze Martwe nigdy nie było połączone z otwartym morzem. Jest jednym z najbardziej słonych zbiorników wodnych na świecie.

Morze Martwe – najniżej położone jezioro świata

Ten artykuł nie jest kompletny. Chcesz go rozbudować? Kliknij tutaj.
Źródło:  Itamar Grinberg; https://www.flickr.com/photos/visitisrael/8503528348

Lustro wody Morza Martwego leży na około 422 m poniżej poziomu morza. Jest to największa depresja na świecie. Brzeg morza jest najniżej położonym suchym lądem. Morze Martwe dzieli się na dwie części: większą północną o głębokości do 339 m i południową do głębokości 6 m, wypełnioną tylko okresowo. Jest ono najgłębszym słonowodnym śródlądowym zbiornikiem wodnym. Łączna powierzchnia Morza Martwego wynosi 1020 km2. Rozciąga się na długości 76 km i ma 18 km szerokości w najszerszym miejscu. Położenie jeziora w strefie klimatu zwrotnikowego skrajnie suchego powoduje stałe parowanie co prowadzi do dużego zasolenia wody. Na powierzchni wynosi ono około 22%, a na głębokości 50 m nawet 36% (dla porównania Morze Bałtyckie ma średnie zasolenie na poziomie 0,7%), co lokuje zbiornik w ścisłej czołówce najbardziej słonych akwenów świata. Takie warunki powodują, że żyją tu jedynie jednokomórkowe glony oraz najprostsze organizmy – prokarionty, najstarsze żyjące komórki. Naturalnym bogactwem Morza Martwego są złoża soli gotowe do wydobycia, szacowanie na 43 miliardy ton. Niezwykłą cechą Morza Martwego jest wydzielanie asfaltu. Z głębokich naturalnych wycieków wydostają się małe gródki i większe bloki czarnej substancji. Morze Martwe dzięki dużej zawartości minerałów stało się największym na świecie naturalnym spa. Bardzo dobre rezultaty uzyskuje się tu w leczeniu chorób skóry i stawów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Makeandtoss; https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Sea–Dead_Sea_Water_Conveyance#/media/File:Red_Sea_-_Dead_Sea_Canal_map.jpg

W ostatnich latach stale obniża się poziom wody Morza Martwego co jest przyczyna narastającej katastrofy ekologicznej. W celu ustabilizowania poziomu wody Morza Martwego, planowane jest wykonanie kanały łączącego Morze Czerwone z Morzem Martwym. Jego budowa ma się rozpocząć w ciągu kilku najbliższych lat.

Źródło: Adam Baker; https://www.flickr.com/photos/atbaker/521109000

Dzięki zasoleniu ciało człowieka może swobodnie unosić się na powierzchni wody. W ciągu wieków przylegały do akwenu różne nazwy. Określano je Morzem Cuchnącym, Diabelskim czy Jeziorem Asfaltowym.


Autor: Jakub Hirsz

Sprawdzono pod względem merytorycznym: mgr Bartłomiej Kulas