Skip to main content

Skutki budowy geologicznej Azji

Azja to kontynent pełen geologicznych zagrożeń. Większość Azji leży na Euroazjatyckiej płycie tektonicznej, ale sąsiaduje ona z kilkoma innymi.  Południowe i wschodnie granice kontynentu położone są na granicach płyt tektonicznych, co rodzi bardzo poważne konsekwencje. Znacząca część kontynentu pozostaje jednak także w strefie asejsmicznej.

Położenie i warunki naturalne Azji

Azja położona jest w przeważającej większości na północnej i wschodniej półkuli, ale ze względu na swoje olbrzymie rozmiary, jako największego kontynentu na Ziemi, skrajnymi wyspami sięga wszystkich półkul. Azje oblewają wody 4 oceanów. To największy na świecie kontynent, będący jednocześnie niezwykle ciekawym elementem przestrzeni geograficznej.