Skip to main content

Rozmieszczenie ludności Polski

Polska jest krajem o silnie zróżnicowanym rozmieszczeniu ludności. Większość Polaków mieszka w miastach, ale wielu z nich – w małych. 40% Polaków mieszka na wsi, choć wiele z tych wsi to tak naprawdę podmiejskie osiedla domków jednorodzinnych. Na tle państw świata Polska należy do dość gęsto zaludnionych z wynikiem 123 os./km2.

Społeczeństwo Polski na tle Europy

Polska to kraj zamieszkany przez ponad 38 milionów mieszkańców – jedno z większych pod tym względem państw europejskich. Społeczeństwo naszego kraju stanowi drugi dział realizowany w klasie 7 szkoły podstawowej. Obejmuje tematy związane ze zróżnicowaniem ludności Polski: jej rozmieszczeniem, demografią, zróżnicowaniem narodowościowym, etnicznym i religijnym, sytuację rynku pracy i problemu bezrobocia oraz urbanizację.