Skip to main content

Gleby w Polsce

Ponad połowę gleb w Polsce stanowią średniej jakości gleby brunatne i płowe. Dość dużo jest ponadto w Polsce gleb słabych – bielic czy gleb górskich, albo trudnych w użytkowaniu gleb bagiennych. Niewiele jest za to czarnoziemów, czarnych ziem czy mad rzecznych – gleb bardzo przydatnych rolniczo. Z tego powodu przydatność rolnicza polskich gleb jest przeciętna.