Skip to main content

Położenie i granice Polski

Polska jest krajem średniej wielkości, położonym na półkuli północnej oraz wschodniej, w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z 7 sąsiadami i przynależy do szeregu organizacji międzynarodowych m.in. Unii Europejskiej i NATO. Dzieli się na 16 województw i szereg mniejszych jednostek, a ponadto na jej obszarze można wydzielić liczne regiony fizycznogeograficzne.

Środowisko przyrodnicze Polski

Środowisko przyrodnicze Polski to pierwszy dział trzeciej klasy liceum 4-letniego. Zawiera informacje o położeniu Polski oraz warunkach naturalnych występujących na jej obszarze. Obejmuje wszystkie typowe elementy geografii fizycznej w odniesieniu do Polski: budowę geologiczną, ukształtowanie powierzchni, klimat, wody, pokrywę glebową i stan środowiska przyrodniczego.