Skip to main content

Środowisko Polski na tle Europy

Polska jest jednym z większych państw europejskich, położonych w centrum „Starego Kontynentu”. Środowisko przyrodnicze naszego kraju stanowi pierwszy dział realizowany w klasie 7 szkoły podstawowej. Obejmuje główne elementy geografii fizycznej w odniesieniu do Polski: budowę geologiczną, ukształtowanie powierzchni, klimat, wody, pokrywę glebową i stan środowiska przyrodniczego.

Podział administracyjny Polski

Podział administracyjny odgrywa istotna rolę w życiu społecznych i gospodarczym każdego kraju. Obecnie w Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny na województwa, powiaty i gminy, w szczegółach jest on jednak znacznie bardziej skomplikowany i obejmuje także jednostki pomocnicze, takie jak dzielnice czy sołectwa.