Skip to main content

Skutki budowy geologicznej Azji

Azja to kontynent pełen geologicznych zagrożeń. Większość Azji leży na Euroazjatyckiej płycie tektonicznej, ale sąsiaduje ona z kilkoma innymi.  Południowe i wschodnie granice kontynentu położone są na granicach płyt tektonicznych, co rodzi bardzo poważne konsekwencje. Znacząca część kontynentu pozostaje jednak także w strefie asejsmicznej.