Skip to main content

Energetyka w Europie

W Europie istnieje wiele wykorzystywanych źródeł energii – są wśród nich zarówno surowce kopalne (źródła nieodnawialne) jak i OZE wykorzystujące moc wiatru, wody czy słońca. Wybór źródła wykorzystania energii wiąże się najbardziej z warunkami przyrodniczymi, które ułatwiają lub utrudniają dany kierunek polityki energetycznej.

Zasoby naturalne w Polsce

Surowce naturalne są jedną z podstawowych szans rozwojowych dla gospodarki. Wiele państw swój dobrobyt zapewnia właśnie posiadaniu bogatych złóż. Polska posiada niektóre surowce w dużej ilości – np. miedź, węgiel, sól czy siarkę oraz liczne surowce skalne. Nasz kraj stale narzeka jednak na niedobór paliw takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny oraz kluczowego metalu […]

Surowce mineralne Polski

Dla potrzeb ludzkości na świecie pozyskuje się wiele typów różnych surowców. Każde państwo świata posiada z reguły zasoby jakichś surowców, a inne sprowadza z zagranicy. Podobnie jest w przypadku Polski. Jesteśmy krajem o dużych zasobach niektórych surowców, w innych zaś zmuszeni jesteśmy do importu. Polska jest zasobna przede wszystkich w surowce chemiczne i skalne, a […]

Bliski Wschód – region konfliktów

Bliski Wschód (w języku angielskim Middle East czyli Środkowy Wschód) to nie kraj, lecz region geograficzny położony w Azji, skupiający liczne, w większości muzułmańskie kraje. Region charakteryzuje się kilkoma elementami łączącymi kraje leżące na jego terenie w całość. Z wielu powodów jest to także region niekończących się konfliktów zbrojnych. Na terenie bliskiego wschodu znajdują się […]