W III klasie liceum ogólnokształcącego zaplanowano na poziomie rozszerzonym realizację 8 projektów badań i obserwacji terenowych w zakresie wybranych elementów przestrzeni geograficznej. Obejmują one zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Badania i obserwacje terenowe

I Wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • W jaki sposób przedsiębiorstwo może wpływać na otoczenie?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku

II Dostępność i jakość usług w najbliższej okolicy

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Jak ocenić dostępność i jakość usług w wybranej przestrzeni?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – w przygotowaniu

III Problem bezrobocia na lokalnym rynku pracy

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Jakie czynniki kształtują poziom bezrobocia na lokalnym rynku pracy
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – problem bezrobocia na Gdańskim rynku pracy, a bezrobocie w województwie pomorskim i w Polsce

IV Zagospodarowanie terenu wokół szkoły

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Jakie funkcje mogą pełnić elementy zagospodarowania terenu wokół szkoły?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – w przygotowaniu

V Struktura użytkowania gruntów w regionie

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Jak zaklasyfikowane mogą być grunty na wsi i w mieście?
 • Jakie czynniki wpływają na strukturę użytkowania gruntów?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – w przygotowaniu

VI Zmiany w układzie przestrzennym własnej miejscowości

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Jakie zmiany mogły zajść w układzie przestrzennym i wyglądzie zabudowy?
 • Jakie mogą być przyczyny zmian w zabudowie i układzie przestrzennym obszaru?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – w przygotowaniu

VII Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Co może obejmować rewitalizacja obszaru zdegradowanego?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – w przygotowaniu

VIII Analiza SWOT własnej miejscowości

Co znajdę w tym temacie?
 • Wprowadzenie teoretyczne
 • Co obejmuje analiza SWOT?
 • Dobór metod badawczych
 • Proponowane warunki realizacji
 • Prezentacja wyników badań
 • Case Study – w przygotowaniu

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

W przygotowaniu.