Zadania i rozwiązania z egzaminu gimnazjalnego z geografii z 2014 roku. Schematy myślowe prowadzące do skutecznego rozwiązania zadań. Szczegółowe sposoby wykonywania poleceń.

Egzamin gimnazjalny 2014


W 2014 roku pojawiły się zadania:

  • Jedno zadanie z geografii matematycznej (skala)
  • Jedno z geografii astronomicznej
  • Jedno z analizowania mapy
  • Jedno dotyczące krajów alpejskich
  • Jedno dotyczące geografii Polski
  • Jedno dotyczące analizowania wykresu

Zadania i rozwiązania:

Skala 1:5 000 000 to inaczej 1 cm – 50 km. Skala 1:2 500 000 to inaczej 1 cm – 25 km. Z prostego równania wynika, że skoro po zmianie skali 1 cm – 25 km, to 2 cm- 50 km. odległość musi więc wynosić 2 cm.

Poprawna odpowiedź to B.

Ziemia jest oświetlona w taki sposób, że wychylona jest w kierunku słońca półkulą północną. Za kołem podbiegunowym dzień trwa 24 godziny, panuje lato. To typowa sytuacja dla 22 czerwca.

Pierwsze zdanie jest prawdziwe.

Skoro jest 22 czerwca i jedna półkula jest wychylona w kierunku słońca, to nie jest to moment, kiedy panuje równonoc, czyli dzień i noc trwają tyle samo na całej Ziemi (ma to miejsce 21 marca i 23 września).

Drugie zdanie jest fałszywe.

Przebieg południkowy oznacza przebieg wzdłuż południka, a więc pionowej linii biegnącej z północy na południe. O takim przebiegu są pasma oznaczone numerami I, II oraz V. Pasma oznaczone numerami III i IV mają przebieg równoleżnikowy (wzdłuż równoleżnika).

Drogą eliminacji:

Piętrowość jest cechą związaną z wysokością, a więc musi występować w krajach alpejskich, górzystych, jak Austria i Szwajcaria. Pierwsze zdanie pasuje.

Rzeki i potoki górskie również występują w górzystych krajach. Pasuje.

Linia brzegowa może dotyczyć tylko krajów położonych nad morzem, a Austria i Szwajcaria nad żadnym nie leżą (to kraje wewnątrz kontynentalne).

Wiadukty i tunele buduje się w krajach o dużych ilościach gór i przełęczy. Pasuje.

Grunty orne, a więc pola uprawne nie występują w krajach górzystych, bo nie ma tam warunków do uprawy Ziemi. To zdanie odpada.

Poprawna odpowiedź to D.

Góry świętokrzyskie to stare góry, zniszczone w wyniku procesu wietrzenia mrozowego, gdzie charakterystycznym zjawiskiem są gołoborza.

23.1. Poprawna odpowiedź to A.

Na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej występują formy krasowe (wapienne), takie jak Maczuga Herkulesa (Ojcowski Park Narodowy).

23.2 Poprawna odpowiedź to E.

Zdanie B byłoby poprawne dla regionu Tatry (Zachodnie).

Zdanie C byłoby poprawna dla regionu Bieszczady.

Zdanie D byłoby poprawne dla regionu Sudety (Karkonosze).


Państwa położone na południe od Bałtyku to: Polska i Niemcy (oraz Litwa na południowy-wschód). Z kolei kraje na wschód od Bałtyku to Łotwa, Estonia i Rosja. Z wykresu wynika, że wymienione kraje produkują ponad połowę azotu.

Pierwsze zdanie jest prawdziwe.

Rosja jest największym krajem na świecie, a jej udział procentowy jest niższy niż niewielkiej Polski. Z tego powodu zasada proporcjonalności jest wykluczona.

Drugie zdanie jest fałszywe.