Zadania i rozwiązania z egzaminu gimnazjalnego z geografii z 2015 roku. Schematy myślowe prowadzące do skutecznego rozwiązania zadań. Szczegółowe sposoby wykonywania poleceń.

Egzamin gimnazjalny 2015


W 2015 roku pojawiły się zadania:

  • Jedno zadanie z analizowania mapy
  • Jedno z geografii astronomicznej
  • Dwa z obiektów fizycznych na mapie Europy
  • Jedno z analizowania tabeli
  • Jedno z geografii matematycznej (z ludności)
  • Jedno dotyczące geografii fizycznej Polski (klimat)

Zadania i rozwiązania:

Wiedząc, że przylądek Branco znajduje się w kierunku W oraz, że południki zaznaczono co 10°, łatwo ustalić kolejne współrzędne (oznaczyłem kolorami na grafice), które rosną w kierunku zachodnim (ponieważ Ameryka Południowa znajduje się na półkuli zachodniej).

Prawidłowa odpowiedź to D.

Logicznie rzecz biorąc, czy jakikolwiek polarnik chciałby zdobywać biegun, w czasie nocy polarnej, kiedy panuje całodobowa, całkowita ciemność, czy też może raczej w czasie lata polarnego, gdy sytuacja jest dokładnie odwrotna? W każdym razie w maju na biegunie północnym noc polarna już dawno zakończyła się.

Pierwsze zdanie jest fałszywe.

Pory roku na biegunie południowym są odwrotne do tych na biegunie północnym, a więc w grudniu panuje tam lato i jest to najcieplejsza pora roku w tym miejscu.

Drugie zdanie jest prawdziwe.

I – Pireneje, II – Alpy, III – Karpaty, IV – Apeniny

Prawidłowa odpowiedź to B.

Z wymienionych obszarów: Jezioro Aralskie (na wschód od Morza Kaspijskiego) nie jest widoczne na mapie, podobnie jak położone daleko we wschodniej Azji jezioro Bajkał, z kolei Jezioro Ładoga leży w Rosji nieopodal Finlandii. Natomiast zaznaczona granica przebiega po inii brzegowej Morza Kaspijskiego.

Prawidłowa odpowiedź to C.

Udział produkowanej energii elektrycznej spadł w elektroniwach cieplnych z 93,73 do 88,65 procent.

Pierwsze zdanie jest fałszywe.

Źródła odnawialne to zarówno wiatr, woda jak i energia z biogazu. Ich łączna wartość w 2011 roku wynosi 5,83 + 5,52 = 11,35%.

Drugie zdanie jest prawdziwe.

Gęstość zaludnienia obliczamy jako stosunek liczby ludności do powierzchni województwa:

Dolnośląskie: 2 900 000 / 19 900 = 145,7 os/km2

Podkarpackie: 2 100 000 / 17 800 = 117,9 os/km2

Podlaskie: 1 200 000 / 20 200 = 59,4 os/km2

Wielkopolskie: 3 400 000 / 29 800 = 114 os/km2

Jednak nawet bez obliczeń odpowiedź A wydaje się być najbardziej prawdopodobna.

Prawidłowa odpowiedź to A.


Przeanalizujmy każde zdanie po kolei:

W styczniu najniższe temperatury powietrza nie są nad morzem tylko w górach (na południu. Pierwsze zdanie odpada.

Średnia temperatura w Warszawie wynosi między -4°C a -3°C, z kolei we Wrocławiu między -3°C, a -2°C. To zdanie jest prawdziwe.

W Polsce są obszary o temperaturze mniejszej niż -5°C ponieważ izoterma w górach jest otwarta ku południu co oznacza, że obszary te mają poniżej -5°C, ale nie mniej niż -6°C. To nie jest prawidłowa odpowiedź.

W Górach Świętokrzyskich jest mniej niż -4°C. To zdanie jest błędne.

Prawidłowa odpowiedź to B.