Skip to main content

Gospodarka Polski

Polska jest 22 największą gospodarką świata z wysokim tempem wzrostu PKB dającym nadzieję na poprawę tej lokaty w przyszłości. Na sukces gospodarczy kraju składają się wszystkie sektory: zarówno coraz nowocześniejsze rolnictwo (w tym rolnictwo ekologiczne), restrukturyzowany przemysł (z coraz większym udziałem high-tech) oraz dynamicznie rozwijające się usługi, w tym transport i turystyka.