Uzupełnieniem oferty Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego do podręcznika To nasz świat do geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej jest zeszyt ćwiczeń. Również ten produkt pojawi się na rynku w roku szkolnym 2024/2025. Nasz zespół miał możliwość zapoznania się z zeszytem ćwiczeń i dokonania jego recenzji przed jego wprowadzeniem na rynek. Możemy potwierdzić, że warto korzystać z tej pomocy naukowej!

To nasz świat – Zeszyt Ćwiczeń GWO do klasy 5

Jak informowaliśmy kilka tygodni temu, Gdańskie Wydawnictw Oświatowe przygotowało w swojej ofercie nowy podręcznik do klasy 5 szkoły podstawowej z geografii – To nasz świat. Jego uzupełnieniem jest zeszyt ćwiczeń. Oba produkty wprowadzane są na rynek od roku szkolnego 2024/2025. W przygotowaniu jest także kontynuacja (zarówno podręcznika jak i zeszytu ćwiczeń) – do klasy 6, 7, 8. Podręcznik GWO „To nasz świat” autorstwa Mateusza Gańskiego i Julii Podlewskiej jest produktem dotacyjnym co oznacza, że uczniowie szkoły podstawowej otrzymają go za darmo, jeżeli nauczyciel dokona jego wyboru.

O wydawnictwie i autorach – przypomnienie

Warto odnotować, że autorami zeszytu ćwiczeń są czynni nauczyciele geografii – Mateusz Gański (I LO Łódź) oraz Julia Podlewska (SP 15 Gdańsk). Jak informowaliśmy przy okazji recenzji podręcznika, GWO to wydawnictwo znane m. in. z podręcznik „Matematyka z Plusem”. Seria ta cieszy się szerokim uznaniem, co pozwala zaufać wydawnictwu w zakresie rozwijania swojej oferty na polu innych przedmiotów.

GWO udostępniło już na swojej stronie internetowej fragment zeszytu ćwiczeń, z którym można się zapoznać i samemu przekonać się o jakości produktu

Źródło: https://gwo.pl/przedmioty/geografia/to-nasz-swiat-geografia/#geografia.-klasa-5

To co ważne – zeszyt ćwiczeń został przygotowany przez autorów podręcznika. Nie jest to wcale takie oczywiste – w wielu przypadkach produktów edukacyjnych – podręcznik i ćwiczenia mają często różnych autorów. Nierzadko prowadzi to do niekompatybilności obu wyrobów. W tym przypadku ten problem nie występuje. Zeszyt ćwiczeń został dostosowany do treści przygotowanych wcześniej przez tych samych autorów w podręczniku. Daje to gwarancję, że to co zaplanowano w podręczniku znajduje swoje odzwierciedlenie w ćwiczeniach, a oba produkty uzupełniają się wzajemnie. Z kolei fakt, że autorami są czynni nauczyciele, utwierdza w przekonaniu, że zadania zaproponowane w zeszycie ćwiczeń zadania mają charakter praktyczny i przydatny.

Treść zgodna z podręcznikiem a dodatkowo wzbogacona

Zeszyt ćwiczeń podobnie jak inne produkty uzupełniające do podręczników szkolnych, zawiera spis treści adekwatny do kolejności rozważań podjętych w podręczniku „To nasz świat”. Z tego powodu materiał zawiera 4 rozdziały odpowiadające kolejnym 4 wątkom podjętym w klasie 5 szkoły podstawowej. Podobnie jak w podręczniku GWO, zmieniona została tutaj kolejność realizowanych treści i zadania rozpoczyna wątek „Lądy i oceany”. Sam produkt liczy aż 112 stron, wypełnionych w znamienitej większości wartościowymi i przydatnymi zadaniami. Nie jest to wcale mało, biorąc pod uwagę że w wielu przypadkach podręczniki do 5 klasy szkoły podstawowej są niewiele dłuższe. Łącznie w całym zbiorze znajdziemy ponad 250 zadań obejmujących 3 kategorie: treści podstawowe do tematów, materiały powtórzeniowe i uzupełniające oraz dodatek zawierający zadania fakultatywne.

Czytelny i kolorowy spis treści na pewno ułatwi nawigację uczniowi piątej klasy

Źródło: To nasz świat, Geografia 5, Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej, GWO 2024, s. 3-4.

W spisie treści zastosowano kilka interesujących zabiegów wartych odnotowania. Przede wszystkim zastosowano paletę barw odpowiadającą tej z podręcznika. Wysoka spójność zeszytu ćwiczeń z podręcznikiem to zresztą jeden z największych atutów tego produktu. Taki element „nawigacyjny” na pewno pomoże młodemu odbiorcy szybko odnaleźć wskazane przez nauczyciela zadania. Dodatkowo w spisie treści oznaczono wątki dodatkowe oraz umieszczono inne wskazówki dotyczące treści takie jak „porównanie”.

Oprócz treści podstawowych GWO zadbało o cenne uzupełnienie w postaci dodatku specjalnego „Praca z mapą”

Źródło: To nasz świat, Geografia 5, Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej, GWO 2024, s. 95 i 106.

Bardzo cennym uzupełnieniem zeszytu ćwiczeń jest dodatkowy materiał zatytułowany „Dodatek specjalny. Praca z mapą i planem”. Ma on wymiar praktycznego spojrzenia na umiejętności, które powinien uzyskać uczeń klasy 5. Pozwala dziecku połączyć wiedzę uzyskaną z lekcji szkolnej z podstawowym atrybutem geografa jakim jest mapa (i plan). 5 bloków tematycznych zawartych w tym rozdziale, wspomaga realizację podstawy programowej (nieznacznie wykraczając poza jej ramy), wzmacniając umiejętność ucznia w korzystaniu z załączonego źródła (w tym przypadku map i innych elementów graficznych), która jest obecnie kluczowa także na kolejnych etapach edukacyjnych. Z tego powodu wielce zadowoleni powinni być zwłaszcza nauczyciele ambitniejsi, którzy biorą pod uwagę np. start ucznia w różnego rodzaju konkursach i zawodach wiedzy. To łącznie aż 40 dodatkowych zadań, wykraczających poza tzw. „ofertę podstawową”.

Klarowne ale urozmaicone zadania

Produkt wyróżnia się nie tylko pod względem „ilościowym” ale też różnicuje w umiejętny sposób typy zadań. Nie mają przez to wyłącznie charakteru odtwórczego, a zeszyt ćwiczeń nie sprawia wrażenie monotonnego czy powtarzalnego. W zbiorze znajdują się zarówno zadania krótkiej odpowiedzi, zamknięte jednokrotnego wyboru, otwarte, oparte o analizowanie treści, tzw. „uzupełnianki” czy też proste zadania obliczeniowe. Do wykonania niektórych zadań uczniowi będą też potrzebne kredki.

Właściwe zróżnicowanie typów zadań, aby były one dla odbiorcy atrakcyjne zdecydowanie udało się autorom tego zeszytu ćwiczeń – znajdziemy w nim nawet „krzyżówki”

Źródło: To nasz świat, Geografia 5, Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej, GWO 2024, s. 6.

Warto odnotować, że autorzy zeszytu ćwiczeń rozumieją powierzone im zadanie, wiedząc do kogo adresują swój produkt. Świadczy o tym wiele elementów, m. in. zastosowany język, który nie powinien stanowić bariery dla 11-letniego odbiorcy. W produkcie zadbano także o wskazanie czego zadania uczą oraz jakie elementy powinno się wykorzystać do ich wykonania. W tym celu autorzy umiejętnie wykorzystują kolor, zmiany czcionek, kursywę czy wyliczenia. Łatwo też zorientować się gdzie należy wpisać odpowiedź, a pozostawione pola właściwie sugerują jej oczekiwaną długość.

Włożono wiele wysiłku w takie formułowanie poleceń i ich oprawę graficzną, aby były one klarowne dla bardzo młodego odbiocy

Źródło: To nasz świat, Geografia 5, Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej, GWO 2024, s. 18.

Podczas przeglądania materiały łatwo można dostrzec, że faktycznie został on stworzony przez czynnych nauczycieli, a nie tzw. „zaocznych ekspertów”. Każda kolejna strona zeszytu ćwiczeń to nowe doświadczenie, gdzie oprócz materiały podstawowego znajdziemy także treść powtórzeniową oraz dodatkową. Co jednak ważne, zbiór nie tyko „sprawdza” wiedzę i umiejętności ucznia, ale też dba o stałe ich podnoszenie.

Dołączone do zeszytu ćwiczeń treści uzupełniające mają często nieszablonowy i rozwijający charakter

Źródło: To nasz świat, Geografia 5, Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej, GWO 2024, s. 22

Bogactwo map, zdjęć, grafik i ilustracji

Wiedząc, że użytkownikiem zeszytu ćwiczeń będzie około 11-letni uczeń klasy 5 szkoły podstawowej, produkt wykorzystuje liczne mapy, zdjęcia, grafiki i ilustracje. Przeplatają się one z kolejnymi poleceniami do zadań. Pamiętając o tym, że młodzież szkoły podstawowej na co dzień obcuje z obrazem m. in. w czasie spędzania wolnego czasu w mediach społecznościowych oraz grach komputerowych, pozwala to dotrzeć skuteczniej do odbiorcy, niż gdyby zadania w większym stopniu ograniczały się do treści tekstowej.

„Młodzieżowy” charakter czcionek i układu grafiki nie przekreśla walorów intelektualnych proponowanych zadań, a pozwala przykuć uwagę młodego odbiorcy

Źródło: To nasz świat, Geografia 5, Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej, GWO 2024, s. 72

Ta silna potrzeba stosowania „bodźców” graficznych w celu przykucia uwagi odbiorcy to w naszej ocenie zabieg trafny. Nie ma ona charakteru nachalnego, a pomaga przedstawić geografię jako naukę opartą m. in. o kolor. Nade wszystko cennym jest stosowanie w zeszycie ćwiczeń licznych materiałów źródłowych do wykonania zadań, co pozwala pokazać uczniowi że geografia nie jest tylko nauką pamięciową, ale też analityczną. Rozmaite obrazy towarzyszą uczniowi niemal w każdym ćwiczeniu.

Zadania w zeszycie ćwiczeń wykorzystują liczne materiały graficzne m. in. mapy, zdjęcia i ilustracje, dodatkowo także wykorzystując kolor w elementach treści poleceń

Źródło: To nasz świat, Geografia 5, Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej, GWO 2024, s. 13

GWO tworząc swój produkt zadbało także o jego estetykę, prawidłowy dobór materiału graficznego oraz jego czytelność. Należy docenić m. in. drobiazgowość z jaką dobrano niewielkie elementy graficzne jako fragment zadań. Jakkolwiek niektóre zadania te mogłyby się bez tych grafik obyć, to są one cennym urozmaiceniem produktu.

Estetyka produktu m. in. przejawiająca się jakością i doborem materiału graficznego, stoi na wysokim poziomie

Źródło: To nasz świat, Geografia 5, Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej, GWO 2024, s. 41

Nareszcie wartościowe „ćwiczenia”

Podsumowując analizę najnowszego produktu GWO, można bez wahania ocenić go jako bardzo udany – miejscami lepszy nawet, niż podręcznik do którego zeszyt ćwiczeń został stworzony. Przemawia za tym nie tylko zgodność z produktem wiodącym (podręcznikiem) czy rozmaitość i jakość zadań, ale też estetyka wykonania i umiejętna kompozycja treści. Wszystko to dopełnia jeszcze treść dodatkowa pełna map i licznych zadań fakultatywnych.

W tym kontekście łatwo można stwierdzić, że wybierając ten produkt uczeń klasy 5 ma szansę wziąć do ręki zeszyt ćwiczeń rozsądny, nieprzeładowany a bogaty, rozwijający a nie odtwórczy i pełny wartościowych treści.

W nieodległej przyszłości dokonamy także recenzji obudowy dydaktycznej serii „To nasz świat” do klasy 5. Tymczasem przypominamy także naszą recenzję podręcznika, którą mieliśmy przyjemność zrealizować kilka tygodni temu (kliknij aby przejść).