Skip to main content

Polski rynek pracy

Przez wiele lat sytuacja na polskim rynku pracy była trudna, a podstawowym problemem obok niskich wynagrodzeń było bezrobocie. Obecnie jest ono minimalne, a pensje rosną bardzo szybko. Polska charakteryzuje się jednak relatywnie niskim w porównaniu z innymi krajami poziomem aktywności zawodowej i wczesnym wiekiem emerytalnym, co w ostatnim czasie prowadzi nawet do niedoboru rąk do […]

Migracje w Polsce

Polacy od wielu lat należą do najbardziej migrujących po świecie narodów. Szacuje się, że wszystkich osób polskiego pochodzenia na świecie (poza granicami Polski), może być nawet 20 milionów. Jednocześnie według szacunków GUS, obecnie ponad 2 miliony Polaków przebywa na “emigracji czasowej”. Duże ruchy ludności odbywają się także w obrębie polskich granic.

Problemy demograficzne Polski

Polska znajduje się w trudnej i pogarszającej się sytuacji demograficznej. Przybywa osób w wieku poprodukcyjnym, a ze względu na niski wskaźnik dzietności kobiet nie są oni zastępowani przez kolejne pokolenia młodych Polaków. Rokuje to poważnymi problemami społecznymi w przyszłości, mimo olbrzymich nakładów finansowych poniesionych w celu poprawienia sytuacji demograficznej kraju.

Podział administracyjny Polski

Podział administracyjny odgrywa istotna rolę w życiu społecznych i gospodarczym każdego kraju. Obecnie w Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny na województwa, powiaty i gminy, w szczegółach jest on jednak znacznie bardziej skomplikowany i obejmuje także jednostki pomocnicze, takie jak dzielnice czy sołectwa.

Środowisko Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie to wewnątrzkontynentalny, płytki i mało słony zbiornik, stanowiący część Oceanu Atlantyckiego. Ze względu na swoje położenie, to jedno z najmłodszych mórz świata odgrywa olbrzymią rolę dla wielu europejskich państw, w tym oczywiście Polski. Niestety Bałtyk jest morzem silnie zanieczyszczonym.

Stan środowiska w Polsce

Stan środowiska naturalnego w Polsce ulega powolnej, ale stałej poprawie. Największe zanieczyszczenia tak powietrza jak i wód czy gleb, związane są rozwojem przemysłu ciężkiego, którego szczyt Polska ma już za sobą. Nowoczesna gospodarka fazy postindustrialnej, coraz większą wagę przykłada do poprawy stanu środowiska.