Skip to main content

Gospodarka morska w Polsce

Gospodarka morska obejmuje szeroki zakres działalności z pogranicza wszystkich sektorów gospodarki: sektora I – rybołówstwa (morskie połowy ryb, marikultura), sektora II – przemysłu (produkcja i remonty statków, przetwórstwo ryb i owoców morza) oraz energetyki (zwłaszcza morskie farmy wiatrowe), oraz sektora III – usług (transport i handel morski, turystyka nadmorska – omówiona w osobnym temacie).

Gospodarka Polski

Polska jest 22 największą gospodarką świata z wysokim tempem wzrostu PKB dającym nadzieję na poprawę tej lokaty w przyszłości. Na sukces gospodarczy kraju składają się wszystkie sektory: zarówno coraz nowocześniejsze rolnictwo (w tym rolnictwo ekologiczne), restrukturyzowany przemysł (z coraz większym udziałem high-tech) oraz dynamicznie rozwijające się usługi, w tym transport i turystyka.

Życie w miastach i na wsi w Polsce

Życie w miastach i na wsi w Polsce

Życie w mieście czy życie na wsi – to problem, na który w Polsce nie ma jednej, prostej odpowiedzi. Zależy ona w dużym stopniu od indywidualnych potrzeb mieszkańca, który odczuwa więzi z jakimś miejscem lub ich nie ma. Jednocześnie w Polskich miastach dochodzi do przemian, które w istotnym stopniu wpływają na ich postrzeganie.

Preferencje wyborcze Polaków

W państwach demokratycznych wybory i referenda należą do najważniejszych wydarzeń i stanowią tzw. „święto demokracji”. W Polsce odbywa się regularnie szereg różnych głosowań i choć frekwencja w nich wzrasta, wciąż pozostaje relatywnie niewielka. Jednocześnie w przestrzeni łatwo można zaobserwować prawidłowości w zachowaniach wyborców.