Inwestycje w infrastrukturę to jedne z najrozsądniejszych działań, jakie rząd może podjąć w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego regionów. Najważniejsze z nich to inwestycje w infrastrukturę transportową – drogi, koleje, porty morskie i lotniska. Przyczyniają się one do lokalizowania w sąsiedztwie inwestycji prywatnych, w tym kapitału zagranicznego.

Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów)


Relacje między elementami środowiska

VI Infrastruktura a biznes i inwestycje w Polsce

1. Rozwój infrastruktury a rozwój biznesu i nowe inwestycje

Położenie na ważnych trasach transportowych sprzyja rozwojowi gospodarczemu i rozwojowi inwestycji. Wiele państw dowiodło już w swojej historii, że kluczem do szybkiego rozwoju gospodarczego jest rozbudowa infrastruktury. Także Polska podąża tą drogą. Na skrzyżowaniach kilku dróg – węzłach transportowych, często powstają centra logistyczne i terminale transportowe. Dochodzi w nich do przeładunku towarów, przewożonych w różnych kierunkach. W ten sposób powstają terminale intermodalne, czyli stacje przeładunkowe z magazynami. Pozwalają one także na zmianę środka transportu między pojazdami kołowymi, koleją i statkami morskimi.

Infrastruktura intermodalna w Polsce – węzły i terminale transportowe, a główne korytarze transportowe

Źródło: J. Borzuchowska (red.) i in. (2020); https://www.cupt.gov.pl/images/Prognoza_SOOS_KRTI_22.10.20201.pdf

Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej w ostatnich latach (w ciągu ostatnich 20 lat wybudowano ponad 4000 km dróg szybkiego ruchu, a kolejny tysiąc jest w budowie) oraz odbudowa znaczenia transportu morskiego przy jednoczesnej modernizacji infrastruktury kolejowej, przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego aglomeracji miejskich położonych na ważnych szlakach transportowych i lokowania w nich wielu nowych inwestycji. Wśród najważniejszych obszarów, które na tym skorzystały są: Metropolia Wrocławia, korzystająca na niezwykle korzystnym położeniu wśród dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej oraz Metropolia Gdańska (Trójmiasto), czerpiące profity z dynamicznego rozwoju transportu morskiego.

2. Infrastruktura drogowa, a rozwój gospodarczy obszaru metropolitalnego Wrocławia

Kliknij tutaj, aby zobaczyć całą mapę autostrad i dróg szybkiego ruchu w Polsce

Infrastruktura dróg szybkiego ruchu w okolicach Wrocławia jest dobrze rozwinięta i planuje się jej dalsze rozbudowywanie. Pod miastem przebiega najważniejsza Polska autostrada – A4, łącząca Wrocław z granicą z Niemcami oraz najbardziej zaludnionymi obszarami Polski na wschód od miasta: Opolem, Konurbacją Katowicką, Krakowem i Rzeszowem oraz dalej do granicy z Ukrainą. Droga ta jest w pełni ukończona i odgrywa olbrzymią rolę w tranzycie towarów na osi Niemcy – Ukraina przez terytorium Polski.

Stan zaawansowania budowy autostrad i dróg ekspresowych w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Źródło: Własna edycja na podstawie: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_dolnoslaskie

Oprócz wiodącej autostrady, w województwie wybudowano już większość z zaplanowanych dróg ekspresowych. M.in. droga ekspresowa S5 łączy miasto z Poznaniem i dalej aż do Bydgoszczy, po drodze łącząc się z autostradą A2., Droga S8 prowadzi do Łodzi i autostrady A1, a jej odnogi prowadzą aż do Warszawy. W sąsiedniej Legnicy przebiega też droga S3, prowadząca do Szczecina przez Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski. Wrocław posiada więc bezpośrednie połączenie drogowe ze stolicą i największymi miastami w Polsce, a także leży na trasie tranzytowej o znaczeniu międzynarodowym. W budowie i w planach są drogi szybkiego ruchu łączące miasto z Czechami.

Tak wybitnie korzystne położenie transportowe, przyczynia się do dynamicznego rozwoju gospodarczego jednej z największych polskich metropolii – Wrocławia. Aglomeracja Wrocławia i sąsiadujących gmin liczy około 1 miliona mieszkańców. W mieście istnieją też liczne szkoły i uczelnie wyższe, kształcące kadrę pracowniczą. Wszystkie te elementy – zasoby pracowników, duży rynek zbytu i rozwinięta infrastruktura, przyczyniły się do inwestycyjnego boomu we Wrocławiu. W naturalny sposób na skrzyżowaniu dróg powstają centra logistyczne i magazynowe.

W Bielanach Wrocławskich dochodzi do skrzyżowania autostrady A4 z drogami prowadzącymi do innych części kraju – na północ. Powstało tam centrum logistyczne i magazynowe oraz handlowo-rozrowykowe

Źródło: https://cdn.magazyny.online/Photos/AJ/cover/35eeca311d924ea7bcdb04f4b376c04f.jpg

Doskonałe położenie na skrzyżowaniu szlaków transportowych, pozwala także na rozwój pod Wrocławiem centrów intermodalnych – przeładunkowych z towarzyszącymi im magazynami. Zlokalizowany jest tam m.in. Schavemaker Kąty Wrocławskie – jeden z największych lądowych terminali intermodalnych w Polsce (pod względem rocznej przepustowości i powierzchni magazynowej). Terminal wykorzystuje kolej do transportu kontenerów do polskich i europejskich portów morskich, jak również przeładowuje samochody ciężarowe (na kolej i odwrotnie). Prowadzi to do dynamicznego rozwoju obrotów handlowych różnymi ładunkami.

Terminal Schavemaker Kąty Wrocławskie leży na trasie kolejowej tuż przy autostradzie A4

Źródło: https://schavemaker.pl/upload/reworked/2000_2000_matched__qna1wd_schavemakerport.jpg

Ważnym działem gospodarki, który rozwija się wykorzystując wszystkie korzystne elementy gospodarki Wrocławia (infrastrukturę, położenie, siłę roboczą, rynek zbytu) jest przemysł. We Wrocławiu i jego okolicach ulokowało się wielu producentów, którzy mogą wytwarzane tutaj wyroby wysyłać do innych odbiorców w całej Europie. Wśród ważnych zakładów są m.in. producent komputerów Hewlett-Pacard (HP), producent zaawansowanej elektroniki Toshiba, producent samochodów Volvo czy producent tworzyw sztucznych 3M – wszystkie te przedsiębiorstwa to zlokalizowane w mieście inwestycje zagraniczne. 

Za sprawą lokalizacji inwestycji we Wrocławiu powstają nowe biurowce dla działających tu przedsiębiorstw i dodatkowe zatrudnienie także w sektorze usługowym

Źródło: https://cre-property.pl/source/buildings/134/1.jpg

Inwestycje lokują się nie tylko w samym Wrocławiu, ale także w jego okolicach. Np. Środzie Śląskiej kiedyś działała fabryka Coca-Coli, a obecnie trwa tam inwestycja firmy Frito-Lay (producent chipsów Lay’s), która ma uruchomić produkcję w 2023 r. W mieście działa już od dawna fabryka katalizatorów Niemieckiej firmy BASF. W Jelczu-Laskowicach produkuje się samochody Toyoty, a także fabryka Bosch w Mirkowie. W Biskupicach Podgórnych działa z kolei LG Energy Solution produkujący akumulatory do aut elektrycznych. W Bielanach Wrocławskich działa IKEA i Amazon. Wszystkie te zakłady dają łącznie tysiące miejsc pracy.

W obrębie metropolii Wrocławia pojawia się coraz więcej zagranicznych inwestorów m.in. amerykański Frito-Lay

Źródło: https://archiwum.wroclife.pl/wp-content/uploads/2022/02/Fabryka-Chipsow-PepsiCo-Sroda-Slaska-Wroclaw-Budimex-3.jpg

3. Infrastruktura transportu morskiego a rozwój gospodarczy Trójmiasta

Olbrzymi wpływ na rozwój gospodarczy ma także infrastruktura transportu morskiego i związany z nią rozwój tego transportu poprzez rosnącą liczbę przeładunków. Najważniejsze polskie port morskie zlokalizowane są właśnie w Trójmieście są to port morski w Gdańsku i w Gdyni, a właściwie zespół kilku portów o różnych funkcjach. Porty morskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą często pełnią także funkcję terminali intermodalnych. Roczna przepustowość terminali DCT Gdańsk, BCT Gdynia i kilka mniejszych w okolicy, mają łączną przepustowość większą niż zsumowana przepustowość wszystkich innych terminali w Polsce, sięgającą niemal 5 mln teu (kontenerów).

Deepwater Container Terminal Gdańsk to potężny port kontenerowy na Bałtyku i największy Polski terminal intermodalny

Źródło: https://www.portalmorski.pl/images/_gfx/x_nowe28/DCT_1.jpg

Wokół tego dynamicznie rozwijającego się transportu kwitnie sektor usług, zapewniający obsługę statków morskich (także marynarzy) jak również przeładunek kontenerów na inne środki transportu (tiry i pociągi). Wokół portów rozwinęło się wiele firm spedycyjnych, logistycznych, a także informatycznych i energetycznych, obsługujących transport morski. Jedną z nich jest Pomorskie Centrum Logistyczne – zarządca powierzchni magazynowych wokół portu DCT.

W Gdańsku Oliwie powstaje coraz więcej biurowców (Olivia Business Center) – wiele z firm mających tu biura jest powiązanych z transportem morskim

Źródło: https://www.worldisbeautiful.eu/up_files/1620-Gdansk-Oliwa-OliviaBusinessCentre.jpg

W sąsiedztwie Portu Północnego w Gdańsku działa także rafineria ropy naftowej (wcześniej LOTOS, obecnie Orlen). Pozwala ona na przetworzenie odebranej w porcie ropy naftowej i reeksport gotowych wyrobów na rynek krajowy lub zagraniczny.

Gdańska rafineria jest jednym z ważniejszych takich obiektów w Polsce

Źródło: https://s-trojmiasto.pl/zdj/c/n/9/1393/1500×0/1393099-Oswietlone-noca-instalacje-rafinerii-gdanskiej-sprawiaja-niesamowite-wrazenie.jpg


Wykorzystywanie transportu morskiego przyczynia się także do rozwoju polskich przedsiębiorstw. W Pruszczu Gdańskim (pod Gdańskiem) znajduje się główne centrum dystrybucyjne największego polskiego producenta odzieży – LPP. Centrum zlokalizowane jest nieopodal Autostrady A1, prowadzącej także do portu morskiego. Ponad 80% ładunków firma transportuje z wykorzystaniem transportu morskiego, także przez porty w Gdańsku i Gdyni (w tym przywóz do Polski ubrań produkowanych w Azji na zlecenie LPP).

Centrum dystrybucyjne LPP w Pruszczu Gdańskim to największy tego typu obiekt w tej części Europy

Źródło: https://www.lppsa.com/wp-content/uploads/2020/02/lpp-zako%C5%84czy%C5%82o-rozbudow%C4%99-centrum-dystrybucyjnego-w-pruszczu-gda%C5%84skim-1-1030×687.jpg

Dzięki rozwojowi transportu morskiego powstaje więc szereg miejsc pracy w różnych dziedzinach. Obejmują one przemysł, transport, handel oraz rozliczne usługi towarzyszące (głównie z zakresu logistyki).

Zainteresował Cię ten temat?
Sprawdź bardziej rozbudowane opracowania o podobnej tematyce (dla liceum ogólnokształcącego):