Środowisko przyrodnicze na Ziemi podzielone jest na strefy. Podziały są różne i obejmują strefy klimatyczne, roślinne czy glebowe, występowanie zjawisk przyrodniczych, procesów fizyczno-geograficznych i innych elementów związanych ze stanem środowiska naturalnego. Ta problematyka jest pierwszym działem w 4 klasie liceum ogólnokształcącego.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Strefowość środowiska na Ziemi

I Strefowe zjawiska przyrodnicze na Ziemi

Co znajdę w tym temacie?
 • Wybrane strefowe zjawiska przyrodnicze na Ziemi
 • Strefowość oświetlenia Ziemi
 • Strefowość klimatyczna Ziemi i jej składowe
 • Strefowość wietrzenia
 • Strefowość roślinności
 • Strefowość gleb
 • Strefowość biomasy
 • Strefowość zjawisk ekstremalnych

II Astrefowe zjawiska przyrodnicze na Ziemi

Co znajdę w tym temacie?
 • Wybrane astrefowe zjawiska przyrodnicze na Ziemi
 • Ruch obrotowy Ziemi a zjawiska strefowe
 • Prądy morskie a zjawiska strefowe
 • Lądy i Oceany a zjawiska strefowe
 • Ruch wody morskiej – ENSO a zjawiska strefowe
 • Ukształtowanie powierzchni Ziemi a zjawiska strefowe
 • Lokalne warunki środowiska a zjawiska strefowe

III Strefy przyrodnicze na Ziemi

Co znajdę w tym temacie?
 • Podział Ziemi na strefy przyrodnicze
 • Strefa równikowa
 • Strefa zwrotnikowa
 • Strefa podzwrotnikowa
 • Strefa umiarkowana
 • Strefa okołobiegunowa
 • Astrefowe formacje roślinne

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

Anomalia

W geografii rozumie się przez to odchylenie od zjawisk typowych dla danego obszaru lub zwykle w nim obserwowanych, mające charakter nietypowy, rzadki lub ekstremalny.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Biomasa

Masa materii zawartej w organizmach żywych (roślinach i zwierzętach), mierzonej w postaci ilości węgla organicznego w nich zgromadzonych.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Endemit

Element flory lub fauny osobliwy (unikatowy) dla danego, niewielkiego regionu i niewystępujący poza nim.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Las mglisty (las mgielny)

Górska odmiana wilgotnego lasu równikowego z nieco niższymi drzewami i licznymi paprotnikami oraz licznymi endemitami. Cechą charakterystyczną jest duża wilgotność powietrza i częste występowanie gęstej mgły.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Las namorzynowy (mangrowy)

Rodzaj lasu astrefowego, który porasta nabrzeże lub ujście rzek w strefach wyraźnych pływów morskich.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Las zimozielony

Rodzaj lasu obszarów podzwrotnikowych, który nie zrzuca liści na zimę.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Miomo

Rodzaj lasu podrównikowego w Afryce, zrzucający liście „zimą”, strefa przejściowa miedzy lasem równikowym a sawanną.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Półpustynia

Formacja podobna do pustyni, jednak o nieco wyższych opadach i obecności skąpej roślinności.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Strefa (zona)

Obszar ograniczonego występowania jakiegoś zjawiska (najczęściej przyrodniczego), odmienny od obszarów sąsiadujących. Podstawowym założeniem wytyczania strefy jest podział całego branego pod uwagę obszaru na strefy wzajemnie wykluczające się.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Terra rossa

Rodzaj żyznej gleby obszarów podzwrotnikowych o szczególnym, czerwonym zabarwieniu.

Kliknij by dowiedzieć się więcej