Skip to main content

Strefowość środowiska na Ziemi

Środowisko przyrodnicze na Ziemi podzielone jest na strefy. Podziały są różne i obejmują strefy klimatyczne, roślinne czy glebowe, występowanie zjawisk przyrodniczych, procesów fizyczno-geograficznych i innych elementów związanych ze stanem środowiska naturalnego. Ta problematyka jest pierwszym działem w 4 klasie liceum ogólnokształcącego.

Własny region – mała ojczyzna

Poczucie tożsamości lokalnej jest ważnym elementem postawy obywatelskiej. Mieszkając w Polsce jesteś nie tylko Polakiem, ale też obywatelem swojego regionu i swojego najbliższego otoczenia – małej ojczyzny. Odniesienia do regionu i społeczności lokalnej stanowi piaty – ostatni dział realizowany w klasie 7 szkoły podstawowej.

Walory turystyczne a turystyka w Polsce

Najistotniejszym elementem rozwoju turystyki są walory turystyczne. Dzielą się one na przyrodnicze – obejmujące elementy środowiska naturalnego i kulturowe – związane z dziedzictwem działalności człowieka. W Polsce znaczenia turystyczne mają szczególnie dwa regiony – Pobrzeże Bałtyku oparte o walory przyrodnicze i region Małopolski oparty o walory kulturowe.

Infrastruktura a biznes i inwestycje w Polsce

Inwestycje w infrastrukturę to jedne z najrozsądniejszych działań, jakie rząd może podjąć w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego regionów. Najważniejsze z nich to inwestycje w infrastrukturę transportową – drogi, koleje, porty morskie i lotniska. Przyczyniają się one do lokalizowania w sąsiedztwie inwestycji prywatnych, w tym kapitału zagranicznego.

Migracje a ludność wsi w Polsce

Migracje obserwowane w Polsce przyczyniają się do istotnych przemian społeczno-gospodarczych zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Niektóre obszary Polski, takie jak np. Podlasie i Pomorze Zachodnie – przechodzą przez proces intensywnego wyludniania i starzenia się obszarów wiejskich, na skutek emigracji młodych do metropolii.