Afryka – drugi największy na Ziemi kontynent, ląd pustyń i puszczy nazywany także „czarnym lądem”. Najbiedniejszy kontynent na świecie o niezliczonych problemach społeczno-gospodarczych i zaskakująco pięknej przyrodzie. Ten kontynent jest drugim omawianym w klasie 8 szkoły podstawowej.

Spis tematów (kliknij, aby przejść do tematu)


I Położenie i warunki naturalne Afryki

Co znajdę w tym temacie?
 • Obiekty na mapie Afryki
 • Podział polityczny Afryki
 • Podstawowe informacje o Afryce
 • Skrajne punkty, rozciągłość i deniwelacja Afryki
 • Cechy fizycznogeograficzne Afryki
 • Budowa geologiczna Afryki
 • Klimat w Afryce
 • Wody Afryki
 • Gleby Afryki

II Cyrkulacja atmosferyczna w strefie międzyzwrotnikowej

Co znajdę w tym temacie?
 • Przebieg cyrkulacji atmosferycznej w Komórce Hadleya
 • Opady deszczu w Afryce

III Strefy klimatyczno-roślinno-glebowe Afryki

Co znajdę w tym temacie?
 • Strefa wilgotnego lasu równikowego
 • Strefa sawanny
 • Strefa pustyń i półpustyń
 • Strefa roślinności śródziemnomorskiej

IV Gospodarowanie i pustynnienie w strefie Sahelu

Co znajdę w tym temacie?
 • Położenie Sahelu
 • Klimat Sahelu
 • Problem braku wody na Sahelu
 • Gospodarowanie w strefie Sahelu
 • Rozwiązanie problemów Sahelu

V Rozwój turystyki w Kenii

Co znajdę w tym temacie?
 • Podstawowe informacje o Kenii
 • Zróżnicowanie geograficzne Kenii
 • Rozwój turystyki w Kenii

VI  Rolnictwo Afryki

Co znajdę w tym temacie?
 • Przyczyny problemów w rolnictwie Afryki
 • Typy rolnictwa w Afryce

VII Głód w Etiopii

Co znajdę w tym temacie?
 • Podstawowe informacje o Etiopii
 • Pojęcie głodu
 • Zjawisko niedożywienia i głodu na świecie
 • Przyczyny głodu i niedożywienia w Etiopii
 • Głód teraz i w przeszłości
 • Pomoc humanitarna a głód w Afryce

VIII Gospodarka w wybranych krajach Afryki

Co znajdę w tym temacie?
 • Gospodarka Republiki Południowej Afryki
 • Gospodarka Nigerii
 • Gospodarka Egiptu

IX Problemy Afryki

Co znajdę w tym temacie?
 • Przyczyny problemów Afryki
 • Konflikty zbrojne w Afryce
 • Terroryzm w Afryce
 • Somalijscy piraci
 • Ubóstwo w Afryce
 • Epidemie chorób w Afryce
 • Nadmierny przyrost naturalny w Afryce
 • Apartheid

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

W opracowaniu.