Skip to main content

Następstwa ruchów Ziemi

Ruchy Ziemi – zarówno obrotowy jak i obiegowy rodzą bardzo poważne konsekwencje dla życia na Ziemi, warunkując rytm dobowy jak również układ stref klimatycznych i rozmieszczenie życia biologicznego. Dodatkowo układ Ziemia-Słońce-Księżyc warunkuje na Ziemi istnienie pływów morskich. Ciekawe są także warunki rzeczywistego czasu wyznaczanego przez Słońce.