Powrót do słownika (kliknij aby powrócić)

Zapoznaj się z definicjami poniżej lub wybierz inną literę. Aby szybko znaleźć pojęcie użyj komendy „ctrl + f” lub opcji „znajdź” w swojej przeglądarce. Aktualnie w tej sekcji znajduje się 23 definicji.


Wybierz inną literę (kliknij)

Pojęcia (kliknij, aby wyświetlić definicję):

Hadeik

Najstarszy eon w historii Ziemi (jednostka nieformalna), poprzedzający Archaik. Okres od 4,6 mld do 4 mld lat BP (trwał około 600 mln lat). Wspólnie z Archaikiem i Proterozoikiem zaliczany do Prekambru. Niewiele wiadomo na temat tego okresu. Ważniejsze wydarzenia:

  • Uformowanie Ziemi
  • Powstanie Księżyca

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Halny

Lokalna nazwa na wiatr górski typu fen, używana na terenie polskich Karpat.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Halogenki

Sole kwasów halogenowodorowych, budulec niektórych minerałów i skał na Ziemi, najczęściej (choć nie zawsze) złożone z wodoru (H) i domieszki innych pierwiastków.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Hałas

Negatywne zjawisko dźwiękowe, zazwyczaj o ponadprzeciętnym natężeniu, które powoduje rozmaite negatywne skutki dla człowieka. Jednym z głównych źródeł hałasu jest transport.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Hałda (zwałowisko)

Sztuczne wzniesienie, najczęściej utworzone na skutek działalności górniczej, powstałe w wyniku składowania skał płonnych i innych odpadów górniczych, rzadziej jako efekt składowania odpadów z działalności przemysłowej lub energetycznej.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Handel międzynarodowy

Dział handlu opartego o zagraniczną, międzypaństwową wymianę towarów. Jego przedmiotem są: towary, usługi oraz kapitał.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Hektopaskal

Jednostka miary wielkości ciśnienia atmosferycznego odpowiadająca 100 Pascali lub 100 Newtonów/m². Średnie normalne ciśnienie na Ziemi (przy temperaturze 0°C na 45°N) to około 1013 hektopaskali (hPa)

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Helm

Lokalna nazwa na wiatr typu Bora występujący na wybrzeżu Morza Irlandzkiego w Wielkiej Brytanii.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Herbata

Roślina z grupy używek. Wymaga odpowiednich warunków termicznych i wodnych. Najlepiej rośnie w klimacie monsunowym, który zapewnia duże opady i duże nasłonecznienie. Sprzyjają jej wysokie temperatury. Światowa produkcja w 2017 r. wyniosła 6 mln ton.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Hercynidy (waryscydy)

Nazwa określająca góry, który powstały w czasie orogenezy hercyńskiej (waryscyjskiej).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Hinduizm

Trzecia największa religia świata i największa religia politeistyczna. Jedna z najstarszych, dużych światowych religii. Jest wyznawana prawie wyłącznie w Indiach i obszarach sąsiadujących. Wyznawcy dążą do reinkarnacji.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Hiperurbanizacja (urbanizacja pozorna)

Jedna z faz urbanizacji – alternatywny przebieg procesu suburbanizacji. W tym ujęciu do miasta napływa na masową skalę wiejska biedota, która poszukuje poprawy warunków życia wobec przeludnienia wsi. Ponieważ centrum jest już silnie zaludnione, zaczyna ona tworzyć osiedla nędzy (slumsy, fawele) na przedmieściach. Miasto  “rozlewa się”, powstają osiedla domów zbudowanych ze śmieci i przypadkowych materiałów, w których zamieszkuje  najgorszy element społeczny.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Hipocentrum (ognisko trzęsienia ziemi)

Miejsce powstania trzęsienia ziemi pod powierzchnią ziemi i punkt uwolnienia jego energii oraz propagacji fal sejsmicznych.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Hodowla

Działalność rolnicza polegająca na utrzymaniu zwierząt gospodarskich w przeciwieństwie do chowu, odnosząca się jedynie do jej wykonywania w w warunkach sztucznych.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Holocen

Druga epoka Czwartorzędu, rozpoczęła się 11,7 tys. lat BP i aktualnie trwa. Ważniejsze wydarzenia:

  • Orogeneza alpejska trwa nadal
  • Kontynenty i oceany uzyskują dzisiejsze położenie
  • Lądolody całkowicie ustępują i powracają do obszarów polarnych, następuje okres silnego ocieplenia klimatu
  • Poziom morza znacząco się podnosi
  • Rozpoczyna się formowanie Bałtyku i izostatyczne podnoszenie Skandynawii
  • Rozwój cywilizacji człowieka
  • Globalne ocieplenie klimatu

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Hornfels

Rodzaj skały metamorficznej złożonej z szeregu minerałów, charakteryzująca się dużą odpornością na wietrzenie. Buduje m.in. Śnieżkę w Karkonoszach (Sudety).

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Horyzont

Okręg na styku sfery niebieskiej i płaszczyzny, na której znajduje się obserwator. Linia horyzontu określa teoretyczną, maksymalną możliwą widzialność z punktu obserwacji, o ile nie jest ona przesłonięta przez inne przeszkody.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Humifikacja gleby

Rozkład obumarłych szczątków z udziałem bakterii (i w mniejszym stopniu grzybów) i wytwarzanie próchnicy.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Huragan

Lokalna nazwa na Cyklon Tropikalny używana na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego (także na amerykańskim wybrzeżu Oceanu Spokojnego), zwłaszcza w USA.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Hydroenergetyka (energetyka wodna)

Energetyka wykorzystująca wodę (zarówno morską jak i ze źródeł śródlądowych). Główne źródło energii odnawialnej, odpowiadające nawet za 60%  energii produkowanej z OZE. Za jej wykorzystaniem przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale też wysoka opłacalność finansowa.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Hydroliza

Jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego, proces rozpadu minerałów pod wpływem wody na część kwaśną i zasadową. Dotyczy głównie krzemianów i skaleni.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Hydrologia

Dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem przestrzennego zróżnicowania powłoki wodnej Ziemi.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Hydrosfera

Jedna ze sfer ziemi, będąca wodną powłoką naszej planety. Jest warstwą wewnętrzną, ograniczona od kosmosu przez atmosferę, a od wnętrza Ziemi przez litosferę.

Kliknij by dowiedzieć się więcej