Powrót do słownika (kliknij aby powrócić)

Zapoznaj się z definicjami poniżej lub wybierz inną literę. Aby szybko znaleźć pojęcie użyj komendy “ctrl + f” lub opcji “znajdź” w swojej przeglądarce. Aktualnie w tej sekcji znajduje się 3 definicji.


Wybierz inną literę (kliknij)

Pojęcia (kliknij, aby wyświetlić definicję):

Legenda (mapy)

Jeden z podstawowych i zasadniczo obowiązkowych elementów każdej mapy – spis umownych znaków zastosowanych na mapie wraz z ich objaśnieniami. Dzięki użyciu znaków nawiązujących wyglądem, kolorem i kształtem do opisywanego obiektu, najczęściej ma charakter intuicyjny.

Wyróżniamy 3 rodzaje znaków stosowanych w legendzie:

  • Znaki punktowe
  • Znaki liniowe
  • Znaki powierzchniowe

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Limnologia

Subdyscyplina hydrologii, zajmująca się badaniem przestrzennego zróżnicowania jezior.

Kliknij by dowiedzieć się więcej

Litosfera

Jedna ze sfer Ziemi, powłoka skalna. Przenika się z atmosferą, hydrosferą i biosferą. Stanowi granicę między wnętrzem Ziemi a innymi geosferami.

Kliknij by dowiedzieć się więcej